Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Karmanowicach otrzymała dofinansowanie w kwocie 14 000 zł. Jest to wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu “Aktywna tablica”.