HomePowiat PuławskiKs. Marek Kucharki – zasłużony dla Gminy Puławy

Ks. Marek Kucharki – zasłużony dla Gminy Puławy

Za szczególne osiągnięcia na rzecz Gminy Puławy w zakresie oświaty, kultury, nauki i sztuki księdzu Markowi Kucharskiemu zostało nadane wyróżnienie Zasłużony dla Gminy Puławy”. Uroczystość miała miejsce 9 bm. podczas Spotkania Noworocznego, które zorganizowała Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej.

Ksiądz Marek Kucharski podczas posługi kapłańskiej w parafii pw. św. Wojciecha w Górze Puławskiej, dał się poznać jako charyzmatyczny kapłan głoszący wspaniałe homilie, które na długo pozostawały w pamięci wiernych.Będąc nauczycielem religii,niestrudzenie służył wsparciem moralnym i duchowym nauczycielom i uczniom miejscowych szkół. Wspierał wszelkie inicjatywy parafian. Był życzliwy dla różnorodnej działalności parafialnych wspólnot. Taka otwarta postawa, pozwoliła wzbogacić organizację Dni Kultury Chrześcijańskiej o nowe przedsięwzięcia, gromadząc wokół tego wydarzenia coraz szerszy krąg odbiorców.

Z jego inicjatywy powstała Rada Lokalna Rycerzy Kolumba w Górze Puławskiej, dynamicznie rozwijały się już istniejące grupy i wspólnoty parafialne m.in. koła różańcowe, służba liturgiczna, oaza czy koło biblijne. Na stałe w życiu parafii zagościły wieczory uwielbienia czy ekstremalne drogi krzyżowe. Ksiądz Marek Kucharski zauważał potrzeby osób niepełnosprawnych. Przyczynił się do powstania w Górze Puławskiej Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej.

Ksiądz Marek Kucharski przeprowadził szereg inwestycji, w tym m.in.: remont plebanii, zwiększenie liczby miejsc parkingowych przy kościele, przygotowanie dokumentacji do modernizacji i renowacji kościoła, kontynuował prace wykończeniowe w kaplicy w Nasiłowie oraz przeprowadził szereg prac na terenie cmentarza parafialnego. Ks. Marek Kucharski skutecznie przywracał blask zabytkom stanowiącym nasze dziedzictwo kulturowe oraz pamięć historyczną regionu. Kształtował postawy patriotyczne. Z jego inicjatywy powstał pomnik poświęcony dzieciom, które nie ujrzały światła dziennego i tym, które odeszły tuż po urodzeniu.

Dzięki owocnej współpracy księdza Marka Kucharskiego z Gminą Puławy, został także odnowiony pomnik na mogile żołnierzy Legionu Puławskiego, którzy polegli pod Górą Puławską w dniu 22 lipca 1915 r. 17 marca 2011 r. Rada Gminy Puławy podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżniania “Zasłużony dla Gminy Puławy”, które nadawane jest jako wyraz uznania za wybitne osiągnięcia mające duże znaczenie dla Gminy Puławy i jej mieszkańców.

17 grudnia 2019 r. Rada Gminy Puławy podjęła uchwałę nr XI/95/19 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Puławy”. Za szczególne osiągnięcia na rzecz Gminy Puławy w zakresie oświaty, kultury, nauki i sztuki wyróżnienie zostało nadane m.in. księdzu Markowi Kucharskiemu.

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł

Nie rodowity puławianin ale w Puławach od 44 lat ukończone studia na Wydziale Ekonomicznym UMCS – Zarządzanie i Marketing, oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, żonaty dwoje dzieci. Portal LPU24.pl, LPUradio.pl i LPUTV.pl to wciąż hobby i sposób na realizacje pasji.

Brak komentarzy

Napisz komentarz