HomeInformacjePiknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych PCPR

Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych PCPR

Od 2006 roku dzień 30 maja obchodzony jest jako święto rodzicielstwa zastępczego. To jeden z ważniejszych dni wszystkich dzieci, które znalazły opiekę i miłość u rodziców zastępczych. To również święto tych, którzy stali się rodziną dla dzieci, które przyjęli do swojego życia i domu.

Pozostanie rodzicem zastępczym to wyjątkowo odpowiedzialne nie rzadko bardzo trudne zadanie jednak niosące za sobą wiele satysfakcji ale i będące sposobem na życie. Rodziną zastępczą biorąc pod uwagę regulacje prawne może zostać osoba, która: daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, jest zdrowa, ma odpowiednią motywację i predyspozycje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, posiada odpowiednie warunki bytowe i materialne umożliwiające zaspokojenie potrzeb dziecka, nie była i nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej a władza rodzicielska nie była jej ograniczona ani zawieszona.

Rodzic zastępczy nie powinien być ograniczony w czynnościach prawnych, nie być karany. Musi ponad to ukończyć specjalne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Celem powoływania rodzin zastępczych jest zmniejszanie liczby dzieci i miejsc w systemie instytucjonalnym czyli w domach dziecka na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej. Puławscy rodzice zastępczy wraz ze swoimi podopiecznymi świętowali w czwartek na pikniku zorganizowanym w puławskiej Marinie.

Był to czas na wzajemne poznanie się i integrację. Podczas tego wydarzenia organizatorzy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przygotowali szereg atrakcji m.in konkursy z nagrodami zabawy na zjeżdżalniach, trampolinach czy wspólne grillowanie oraz na koniec słodki poczęstunek: watę cukrową i obowiązkowe lody. Imprezę Honorowym Patronatem objęła Starosta Puławski Danuta Smaga.

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł

Nie rodowity puławianin ale w Puławach od 44 lat ukończone studia na Wydziale Ekonomicznym UMCS – Zarządzanie i Marketing, oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, żonaty dwoje dzieci. Portal LPU24.pl, LPUradio.pl i LPUTV.pl to wciąż hobby i sposób na realizacje pasji.

Brak komentarzy

Napisz komentarz