HomeInformacjeGrupa Azoty Puławy uratuje Zakłady Azotowe w Chorzowie

Grupa Azoty Puławy uratuje Zakłady Azotowe w Chorzowie

We wtorek (5 bm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych Chorzów S.A. podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Jest to element przyjętego w sierpniu „Planu naprawczego spółki na lata 2017-2027”. Firma zgodnie z tym planem przeprowadzi działania  naprawcze, restrukturyzacyjne, ale przede wszystkim rozwojowe. Grupa Azoty Puławy S.A. obejmie 3 mln 600 tyś akcji ZA Chorzów po cenie 10 zł za szt.

Przypomnijmy, że Zakłady Azotowe Chorzów S.A. od 2011 roku wchodzą w skład Grupy Kapitałowej PUŁAWY. Kapitał zakładowy spółki – zgodnie z jej statutem – może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. W październiku 2017 r. zarząd Chorzowa wystąpił do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję dodatkowych akcji imiennych, skierowanych do oznaczonego odbiorcy tj. Grupy Azoty Puławy, przy jednoczesnym wyłączeniu prawa poboru pozostałych akcjonariuszy. Po skutecznym objęciu akcji przez Grupę Azoty Puławy w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładów Azotowych Chorzów S.A. jego kwota wzrośnie z 58.700.000 zł do 94.700.000 zł, a udział spółki dominującej wzrośnie z 94,32% do 96,48%.
Wsparcie finansowe poprzez dokapitalizowanie spółki z Chorzowa pozwoli na wdrożenie modelu biznesowego, który zapewni stałą rentowność działalności podstawowej, ale też w przyszłości umożliwi wdrażanie projektów i przedsięwzięć, które przyczynią się do zwiększenia wartości spółki – mówi Jacek Janiszek, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy. Natomiast Roman Kruszyński, prezes zarządu Zakładów Azotowych Chorzów S.A. stwierdził, że nadrzędnym celem strategicznym przy tworzeniu planu naprawczego było m.in. wdrożenie modelu biznesowego produkcji oraz dystrybucji produktów własnych i obcych w celu zbudowania kompleksowej oferty handlowej, pozostając oczywiście przez cały czas w synergii z Grupą Azoty S.A.

 

foto: GAP S.A.

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł

Nie rodowity puławianin ale w Puławach od 44 lat ukończone studia na Wydziale Ekonomicznym UMCS – Zarządzanie i Marketing, oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, żonaty dwoje dzieci. Portal LPU24.pl, LPUradio.pl i LPUTV.pl to wciąż hobby i sposób na realizacje pasji.

Brak komentarzy

Napisz komentarz