HomeInformacjeWymagania takie same dla wszystkich (VIDEO)

Wymagania takie same dla wszystkich (VIDEO)

Ubiegłotygodniowa sesja rady Miasta Puławy to nie tylko podwyżki cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ub. czwartek miejscy rajcy zajęli się także kwestiami współpracy z organizacjami pozarządowymi a także uregulowaniem spraw związanych z organizacją konkursów na zadania, które za pośrednictwem tychże organizacji realizuje samorząd.

Podczas obrad zarzucono urzędnikom preferowanie jednych podmiotów względem innych, a dokładnie poszło o organizację biegów realizowanych w ramach Grand Prix Polski Środkowo Wschodniej. Najpierw wprowadzono poprawki do uchwały, ze organizacja biegów nie musi być ściśle sprecyzowana i nie musi odbywać się wiosną lub jesienią następnie dopuszczono by o granty na organizacje tych imprez mogły starać się także inne podmioty niż wskazywane dotychczas. Urząd Miasta ustami wiceprezydent Ewy Wójcik odrzuca stanowczo te zarzuty.

Ewa Wójcik – Wiceprezydent Puław
Wiceprezydent Wójcik odrzuca także zarzuty co do stronniczości przy rozpatrywaniu wniosków, ale dopuszcza by wnioskodawcy uzupełniali dokumentację.

Ewa Wójcik– Wiceprezydent Puław
Wiceprezydent zaapelowała o zakończenie podchodów i walk bo jak usłyszeliśmy podziałów w społeczeństwie mamy już zbyt dużo.

Ewa Wójcik – Wiceprezydent Puław
Fakt, że dokonano zmian w uchwale i zrównano podmioty jest doceniany.

Maryla Miłek -Prezes Fundacji “Bezmiar”
W ocenie niektórych organizacji pozarządowych procedury nie są do końca precyzyjne. Według nich można skorzystać z doświadczeń samorządów: wojewódzkiego lub chociażby konkursów ministerialnych, które nie pozostawiają jakichkolwiek wątpliwości i pól do interpretacji już na etapie wymogów formalnych.

Maryla Miłek -Prezes Fundacji “Bezmiar”

Prawdopodobnie problematyka przejrzystości przeprowadzanych konkursów na zadania z zakresu kultury i kultury fizycznej będzie jeszcze wracała.

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł

Nie rodowity puławianin ale w Puławach od 44 lat ukończone studia na Wydziale Ekonomicznym UMCS – Zarządzanie i Marketing, oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, żonaty dwoje dzieci. Portal LPU24.pl, LPUradio.pl i LPUTV.pl to wciąż hobby i sposób na realizacje pasji.

Brak komentarzy

Napisz komentarz