HomeWasze LPUMoże Muzeum Badań Polarnych w Puławach ?

Może Muzeum Badań Polarnych w Puławach ?

W ostatnim czasie powstał projekt utworzenia w Puławach Muzeum Badań Polarnych, które mogłoby znaleźć siedzibę w budynku szpitala Św. Karola w kompleksie pałacu Czartoryskich.

W programie muzeum znajdą się zagadnienia związane z polskimi badaniami Arktyki i Antarktyki (w aspekcie historycznym, z specjalnym uwzględnieniem działalności polskich zesłańców i naukowców badających Syberie, badaniem śladów działalności lądolodu zlodowacenia plejstoceńskiego (2,6 mln lat temu) na Ziemiach Polskich („Arktyka w Polsce”) wpływ częstych w dziejach Ziemi zlodowaceń na zmiany świata zwierząt i roślin.Planujemy by placówka nosiła imię Bronisława Piłsudskiego (brata Marszałka Józefa Piłsudskiego), zesłańca, etnografa i badacza mniejszości etnicznych Ajnów i Niwchów na  wschodniej Syberii(Sachalin)Lokalizacja Muzeum w Puławach nie jest przypadkowa.

Jednym z najbardziej znanych Polarników polskich był związany z Puławami Prof. Aleksander Kosiba. Absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, był uczniem geografa Prof. Eugeniusza Romera i znanego polarnika, geologa Prof. Henryka Arctowskiego. Po ukończeniu studiów Kosiba w 1930 roku rozpoczął pracę w Gimnazjum Czartoryskich. Okres studiów i kontakty z Arctowskim zaowocowały zainteresowaniem młodego naukowca badaniami polarnymi. Pracując w Puławach zorganizował dwa wyjazdy badawcze do Laponii (1931 rok), a następnie został uczestnikiem duńskiej wyprawy na Grenlandię (1934 rok). W 1937 roku Kosiba poprowadził zorganizowaną przez siebie polską wyprawę na Grenlandię zachodnią. Podczas ekspedycji powstała unikalna mapa rejonu badanego przez Polaków, na której góry, jeziora i lodowce mają polskie nazwy. Po zakończeniu wyprawy ukazała się książka Aleksandra Kosiby-„Grenlandia”.Kosiba z olbrzymim doświadczeniem badawczym i organizacyjnym brał udział w większości polskich wypraw polarnych przed i po II Wojnie Światowej. Podczas ekspedycji kilka razy odwiedzał Islandię i wielokrotnie norweski archipelag Svalbard (Spitzbergen). Aleksander Kosiba ma w Puławach następcę. Pan dr. hab. Rafał Pudełko polarnik pracujący w IUNG PIB  jest autorem szeregu map wyspy King George w archipelagu Szetlandów Płd. na której działa Polska Antarktyczna Stacja Polarna im. Henryka Arctowskiego.Puławy od XIX wieku były silnym ośrodkiem naukowym w dziedzinie nauk przyrodniczych. Utworzony w mieście Instytut Gospodarki Wiejskiej i Leśnictwa zatrudniał wielu naukowców badających gleby i osady czwartorzędowe (powstałe podczas ostatniego zlodowacenia).

W 1893 roku do Puław przyjechał geolog Mikołaj Krisztafowicz. Zatrudniony na etacie bibliotekarza natychmiast rozpoczął własne badania naukowe. Krisztafowicz trafił do Łukowa gdzie eksploatowana była glina dla potrzeb cegielni. Szybko zorientował się że pochodzi ona z kry lodowcowej (dużego płata skał przywleczonego przez lodowiec) i jest wieku jurajskiego(164 mln lat temu). W glinie występują konkrecje z wspaniale zachowanymi skamieniałościami. Krisztafowicz zgromadził unikalną w skali europejskiej kolekcję liczącą kilka tysięcy egzemplarzy amonitów, małży i ślimaków. Zbiór przechowywany był  w Puławach aż do I Wojny Światowej. Badaczy zainteresowany był osadami czwartorzędowymi i swoimi badaniami objął całą Wyżynę Lubelską. W Puławach Krisztafowicz odkrył i opisał Górę Puławską, jedno z najciekawszych polskich odsłonięć skał z okresu lodowcowego. Występują tu liczne kości zwierząt i kamienne narzędzia z plejstocenu. Badacz opublikował 24 publikacje naukowe w większości dotyczące okolic Puław. Utworami lodowcowymi tego rejonu zajmowali się także inni uczeni np. Prof. Krystyna i Władysław Pożaryscy.

Lubelszczyzna i okolice Puław to rejon z którym związana jest bardzo liczna grupa polarników. Osoby które pracowały na polskich stacjach w Arktyce i Antarktyce pochodzą z Dęblina, Ryk i Garbowa, a silne liczące się w Polsce środowisko naukowe to pracownicy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Lubelscy naukowcy pracują na Spitzbergenie w własnej działającej od wielu lat stacji badawczej.

Andrzej Piotrowski

Andrzej Piotrowski kierował Muzeum Ewolucji PAN w Warszawie, był organizatorem Muzeum Przyrodniczego w Kazimierzu Dolnym, a obecnie jest koordynatorem projektu – Muzeum Badań Polarnych.

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł

Redakcja LPU24.pl Wasze pomysły i spostrzeżenia są dla nas bardzo ważne. Czekamy na Wasze informacje, filmy i zdjęcia. Masz ciekawy temat? Chcesz nas zainteresować jakąś sprawą? Nie zwlekaj! Nie krępuj się! Pisz! Postaramy się odpowiedzieć na każdego e-maila zgłoszenie a nawet znaki dymne ? Czekamy na wszystkie zgłoszenia.

Brak komentarzy

Napisz komentarz