HomeWasze LPUJak sobie pościelisz, tak się wyśpisz – czyli o dodatkowych emeryturach.

Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz – czyli o dodatkowych emeryturach.

Polacy nadal nie oszczędzają na emeryturę, choć ta będzie groszowa – na poziomie 20–40 proc. ostatniej pensji. A połowa z nich doczekać może jedynie emerytury minimalnej. Co robić? Oszczędzać samemu, wykorzystując instrumenty, które państwo w tym celu przygotowało, czyli IKE i IKZE.

Ostatnie badania pokazują, że aż 75 proc. Polaków nie oszczędza z myślą o emeryturze, choć zdecydowana większość z nich spodziewa się, że standard życia na starość się pogorszy. Najczęstszy powód: brak wolnych środków – tak mówi 42 proc. Jednocześnie co piąty Polak mówi, że nie ma potrzeby odkładania na emeryturę.

Te dane powinny dziwić w kontekście tego, co dostaniemy na starość. Według raportu Kancelarii Prezydenta emerytura może wynieść tylko 20 proc. ostatniej pensji. Inne wyliczenia podają poziomy 30 lub maksymalnie 40 proc. Tymczasem obecni emeryci dostali pierwszą emeryturę w granicach 55–60 proc. ostatniego wynagrodzenia. Wiedza o przyszłych niskich emeryturach nie jest jednak za duża.

Na tę ponurą przyszłość należy się przygotować. Z pomocą mogą nam przyjść dwa rozwiązania skrojone specjalnie pod oszczędzających na emeryturę – Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

IKE i IKZE – cechy wspólne
Cechą wspólną zarówno IKE, jak i IKZE jest możliwość uniknięcia podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych. To 19 proc. pobierane od odsetek z lokat, zysków z giełdy i funduszy.
Można posiadać tylko jedno konto emerytalnego każdego typu – każda osoba może mieć tylko jedno IKE i tylko jedno IKZE, czyli posiadać maksimum dwa rachunki do oszczędzania na emeryturę.
Ustawa przewiduje 5 rodzajów rachunków IKE i IKZE w zależności od rodzaju instytucji, która będzie je prowadzić. Mogą przyjmować formę:
1) długoterminowych lokat – prowadzonych przez banki
2) rachunków do inwestowania w fundusze inwestycyjne – prowadzonych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
3) rachunków maklerskich – prowadzonych przez biura maklerskie
4) inwestycyjnych polis na życie – prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń na życie
5) rachunku w dobrowolnym funduszu emerytalnym – prowadzonym przez powszechne towarzystwa emerytalne (prowadzą także OFE)
IKE i IKZE – różnice
Podstawową różnicą jest możliwość wykorzystania IKZE do zmniejszenia podatków. Pieniądze wpłacane na IKZE są bowiem zwolnione z opodatkowania podatkiem od dochodów osób fizycznych (PIT). To daje nam możliwość odliczenia środków wpłaconych w danym roku na IKZE w rocznym zeznaniu podatkowym. Robimy to na załączniku PIT/O, a kwota pomniejsza opodatkowany dochód.
Niestety przy wypłacie pieniędzy z IKZE pobrany zostanie ryczałtowy podatek dochodowy – 10 proc. od kwoty wypłaty. Stąd wniosek, że IKZE daje przede wszystkim możliwość odroczenia podatku oraz zmniejszenia jego stawki z 32 lub 18 do 10 proc. dla przychodów, które wpłacimy na takie konto emerytalne.
Obydwa rozwiązania różnią się także limitem wpłat. Więcej możemy wpłacić na IKE. Limity wpłat wyznaczane są corocznie i zależą od prognozowanego poziomu przeciętnego wynagrodzenia z projektu budżetu na dany rok. Limit dla IKE to jego trzykrotność, podczas gdy dla IKZE to tylko 1,2 wskaźnika.
Trzecią kluczową różnicą są zasady wypłat. W przypadku IKZE należy osiągnąć wiek 65 lat i można już wypłacać środki, pod warunkiem, że dokonywało się wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych. Wcześniej można wypłacić pieniądze z IKE – w wieku 60 lub nawet 55 lat, w drugim przypadku jest to możliwe, o ile nabyliśmy uprawnienia emerytalne. Pozostaje jednak w mocy ten sam warunek co w przypadku IKZE – wpłaty muszą być dokonane co najmniej w 5 różnych latach kalendarzowych lub co najmniej połowa środków na IKE została wpłacona 5 lat przed wypłatą.
W sytuacji awaryjnej możemy dokonać tzw. zwrotu, czyli wyciągnąć pieniądze. Niestety jest to związane z utratą przywilejów i wymaga uiszczenia podatku Belki, a w przypadku IKZE środki stają się z powrotem przychodem opodatkowanym wg skali, czyli dwóch stawek: 18 i 32 proc.

Produkty zaliczane do trzeciego filara emerytalnego są dobrym środkiem do zwiększenia dochodów na stare lata.
Cdn..

Foto: Box of treasures

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł

Urodzony puławianin , mgr ekonomii, członek szczęśliwej rodziny (żona i 2 synów). Pracuje w GA ZA „Puławy” S.A., społecznik, ekspert FZZ, pasjonat brydża, turystyki (w szczególności górskiej), uprawiający od czasu do czasu sporty.

Brak komentarzy

Napisz komentarz