HomeFelietonyCzas na bombę…cieplną

Czas na bombę…cieplną

Tak jak obiecałem w poprzednich artykułach, czas na efektowne podsumowanie tematu opłat za ciepło. Zapinamy pasy i jedziemy !!! Jeszcze w starym 2016 roku, dwa tygodnie temu pozwoliłem sobie na zadanie kilku pytań: Kto decyduje o wyborze dostawcy usług związanych z dystrybucją podzielników i ich rozliczeniem ? Dlaczego te koszty są w rozliczeniu ciepła „ukryte” w kosztach ciepła ? W jaki sposób zdecydowano o mocy zamówionej i czy ktoś w ogóle kontroluje te koszty ?

Niestety nie doczekałem się odpowiedzi… Zgodnie z obietnicą i moją wiedzą odpowiadam: Na pytanie pierwsze w OPEC’u usłyszałem odpowiedź że to jest kompetencja spółdzielni. W Puławach są 3 firmy oferujące te usługi, co przez to że są rozproszone dodatkowo podwyższają koszty tych usług. Przy takich opłatach zasadne by było inne rozwiązanie tego problemu. (patrz dalsza część artykułu)
Pytanie drugie „W mętnej wodzie dobrze ryby łowić” – to przysłowie niech będzie najlepszą odpowiedzą… Problematyka rozliczenia kosztów mediów energetycznych – tak aby była zrozumiana prze odbiorcę jest znana od lat, nie roztropne by było aby rozliczenie za ciepło wyglądało tak jak za energie elektryczną ale propozycje zmian przedstawiam poniżej. Należy dodać że koszty rozliczenia widniejące w zestawieniu; dotyczą kosztów rozliczenia rocznego za dostarczenie ciepła.
Jeśli chodzi o pytanie trzecie to przyjęto wyniki audytu po termomodernizacji – rzeczywiste wykonanie mocy do mocy zamówionej jest znacznie mniejsze co generuje niepotrzebne koszty. Nikt ze spółdzielni mieszkaniowych tym się nie interesuje, bo to nie ich problem… Urząd Regulacji Energetyki sprawdza tylko czy koszty działalności są uzasadnione a nie czy odbiorcy zamawiają moc prawidłowo, „Kto bogatemu zabroni?” – tylko my, jako odbiorcy przez to „cierpimy”.
Podsumowując: opłaty za ciepło są za duże i powodują zniechęcenie do racjonalnego i oszczędniejszego gospodarowaniem ciepła w mieszkaniach !!!

Żeby uniknąć zarzutów, że pozwalam sobie jedynie na krytykę, przedstawiam pakiet propozycji zmian:
Należy zasugerować jak najszybszą zmianę sposobu rozliczeń rocznych poprzez, rozbicie opłat na 3 elementy koszty stałe, zmienne i opłaty eksploatacyjne (koszty podzielników i odczytów),rozliczanie kosztów eksploatacyjnych wg wzoru: koszty eksploatacyjne/ liczbę mieszkań., rozliczenie kosztów stałych wg wzoru: koszty mocy zamówionej/ ogólny metraż użytkowy budynku razy mkw. mieszkania. Koszty zmienne tak jak dotychczas czyli koszty ciepła zużytego należy podzielić na ilość jednostek z podzielników całego budynku pomnożony przez ilość zużytych podzielników w danym mieszkaniu. W mojej ocenie niezbędna jest korekta mocy zamówionych do realnych poziomów. By zabezpieczyć odbiorców proponuje przegląd i ewentualną zmianę umów o dostawę ciepła tak aby zmiana mocy nie skutkowała proporcjonalnym obniżeniem przepływów lecz automatycznym jej podwyższeniu po jej przekroczeniu i na koniec wymuszenie obniżenia kosztów podzielników (eksploatacji i rozliczeń) poprzez wspólnie ogłoszony przetarg lub ponowne negocjacje. Wprowadzenie tych zmian może skutkować co najmniej 10 % obniżką kosztów ciepła (w pierwszym roku). Musimy tylko zadać sobie pytanie czy chcemy tych zmian ? Czekam na pytania i komentarze

Rafał Nowak

Udostępnij na:
Oceń ten artykuł

Urodzony puławianin , mgr ekonomii, członek szczęśliwej rodziny (żona i 2 synów). Pracuje w GA ZA „Puławy” S.A. , społecznik, ekspert FZZ, pasjonat brydża, turystyki (w szczególności górskiej), uprawiający od czasu do czasu sporty.

Brak komentarzy

Napisz komentarz